Před nenadálými situacemi vás ochrání životní pojištění

Vteřina může obrátit váš život vzhůru nohama. Nepozornost, nehoda nebo jiná zrádná situace může vést k vážnému ohrožení na životě nebo k trvalým následkům. Životní pojištění je možnost, jak takové události překlenout, lidově řečeno nenechá vás ve štychu ve chvíli úrazu, v době hospitalizace nebo při trvalých následcích. Proč by měl o sjednání životního pojištění uvažovat každý? Jaké jsou jeho výhody a na co dbát při sjednávání?

Co je životní pojištění?

Pod pojmem životní pojištění se skrývá pojistná smlouva uzavřená mezi klientem, kterému se říká pojistník, a pojišťovnou, která je v tomto případě pojistitelem, jejím cílem je ochrana dané osoby nebo blízké rodiny v případě nepředvídatelných situacích. O jaké události může jít? Skončíte v dlouhodobé pracovní neschopnosti po úrazu či po nehodě, s trvalými následky nebo onemocníte závažným onemocněním, případně zemřete. V rámci pojistného plnění pak vyplatí pojišťovna vám nebo osobě blízké sjednanou peněžitou částku.

„Životko“ jako nutnost

Kdy se hodí o uzavření životního pojištění uvažovat? Ve chvíli, kdy je na vás závislá rodina, manželka a děti, protože při výpadku příjmu živitele jsou ohroženi půjčkami nebo hypotékou. Jedná se o nejvíce uvědomělý krok, protože v případě smrti přebírá pojišťovna veškeré závazky plynoucí z úvěrů, může být sjednána také přesně daná částka, kterou pozůstalá rodina dostane. Peněžité plnění také nastává v situacích, kdy skončíte vlivem onemocnění delší dobu v nemocnici nebo zůstanete s trvalými následky doživotně.

Jak vybírat životní pojištění

Na co se zaměřit při výběru, když tento pojistný produkt nabízí různé pojišťovny a pojistky jsou velmi variabilní ve složení rizik i v pojistných částkách? Nejsnazší je využít srovnání životního pojištění on-line a na přehledných webových stránkách vyplnit identifikační údaje včetně věku. Na základě zadaných informací srovnávač nabídne nejvhodnější nabídky ušité přímo na míru, poradce navíc po telefonické domluvě upřesní vše nezbytné a smlouvu vám zašle elektronicky. Nejedná se tedy o sjednávání „na koleně“, smlouvu je nutné včetně všech příloh detailně přečíst a po odsouhlasení teprve podepsat.

Rizikové, kapitálové nebo investiční?

Kromě míry rizik nebo možnosti různých připojištění se rozlišuje toto pojištění na tři druhy, přičemž jedno se považuje za klasické a dvě mají i spořící složku. Nejčastěji sjednávané je rizikové životní pojištění, které neumožňuje dodatečné spoření, ale vychází vstříc všem požadavkům na míru rizik a nabízí veškerá možná připojištění včetně úrazového, nemoci, dlouhodobé péče nebo sportovních aktivit. Další dvě varianty jsou kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění, přičemž obě nabízejí kromě samotného pojištění dané osoby určité zhodnocení finančních prostředků. Výhodou těchto pojistek je navíc možnost daňového odpočtu.

Redakce

Redakce

Redaktorky a redaktoři magazínu life4us.cz pro vás připravují atraktivní články pro hezčí den. Pokud byste také chtěli do magazínu přispět vlastním článkem nebo máte zájem o inzerci v magazínu, neváhejte nás kontaktovat.